icon-load

Loading..

Cắt dây CNC

Cắt dây CNC – Cơ khí SƠN Tùng Cắt dây tia lửa điện là một hình thức đặc biệt của gia công tia lửa điện. Điểm khác nhau cơ bản giữa cắt dây tia lửa...

Gia công khuôn mẫu

Gia công khuôn mẫu Gia công khuôn mẫu là việc thiết kế, sản xuất và gia công ra các loại khuôn mẫu phục vụ cho hoạt động sản xuất và chế tác thiết bị...

Cơ khí chính xác

CÔNG TY CƠ KHÍ SƠN TÙNG NHẬN GIA CÔNG CÁC CHI TIẾT CƠ KHÍ CHÍNH XÁCVỚI ĐẦY ĐỦ CÁC LOẠI MÁY GIA CÔNG NHƯ: TIỆN – PHAY – CẮT DÂY CNC