icon-load

Loading..

Phễu chứa hàng – hopper 30m3 – 12.12.20

Bàn giao 3 phễu – hopper 30m3 Video phễu hoạt động tại Cảng: – Cơ Khí Sơn Tùng chuyên thiết kế – chế tạo gầu ngoạm thủy lực, điều khiển từ xa bằng...